Forurensning

Akutt forurensning skal meldes til telefon 110. All annen forurensning varsles Melhus kommune.

Kontaktopplysninger

E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Telefon sentralbord: 72 85 80 00

Miljøvernrådgiver:

Jan Henrik Dahl
Telefon: 975 44 215
E-post: Jan.Henrik.Dahl@melhus.kommune.no

Tips en venn Skriv ut