Forslaget til ny lokal forskrift om fettutskillere i Melhus kommune legges ut på høring. 
Dette ble enstemmig vedtatt i Komite for teknikk og miljø 10.01.2019.

Høringsuttalelse og innspill kan sendes på e-post til postmottak@melhus.kommune.no.
Alternativt kan uttalelse sendes per brev til: Melhus kommune, Teknisk drift, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Her kan du laste ned og lese høringsdokumentene:
Forskrift om fettutskillere
Samlet saksfremstilling

Veileder til forskrift er et støttedokument og ikke et dokument til høring. Veilederens form avhenger av forskriftens form.