Alle grunneiere vil bli tilskrevet. På grunn av tekniske problemer vil det imidlertid ta noe tid å få sendt ut brevet. Melhus kommune beklager dette.
Fristen for uttalelse til planprogrammet vil bli forlenget tilsvarende forsinkelsen. Det er etter loven krav om minimum 6 ukers frist for dem som vil uttale seg.

Her finner du planprogrammet for områdeplan på Brekkåsen.