Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Formidling av kulturarv

Nettside Horg bygdatun

Museer i Melhus

Horg bygdatun har sitt utgang i et gammelt småbruk som etter hvert er tilført mange mindre bygninger og et forsamlingslokale. Her finner du en stor samling av gjenstander og redskaper, skomakerverksted, urmakerverksted og smie. I anlegget er det oppbygd en egen setervoll med bu, fjøs og løe. Les mer om flere museer i Melhus

Nettside Kultursti

Kulturstier

Tilknyttet Horg bygdatun kan du oppleve en ca. 5 km lang kultursti med både kultur og naturminner, og
i Melhus sentrum kan du via Sagastien besøke flere kjente steder fra Sagalitteraturen.

Sagauka i Melhus

Sagauka i Melhus

Sagauka er en kulturfestival som gjennom varierte uttrykk skal bygge kunnskap om og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.

Nettside Operaen Thora

Operaen Thora på Rimol

Det historiske bakteppet for operaen er de dramatiske begivenhetene som etter sagatradisjonen fant sted rundt drapet på Håkon jarl på gården Rimol i Melhus i Sør-Trøndelag for rundt tusen år siden. Snorres skildring i Heimskringla av hvordan Håkon jarl endte sine dager i grisehuset på Rimol, drept av sin egen trell, hører til en av de mest kjente hendingene i sagatiden.