Sagauka arrangeres årlig i samarbeid mellom frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og Melhus kommune.

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.

Gjennom ulike kulturelle møteplasser skal vi skape stolthet, tilhørighet og engasjement. En viktig målgruppe er barn og unge.