I Melhus kommune kan du avgi stemme på disse stedene:

Melhus rådhus, Biblioteket 12. august - 6. september

  • uke 33 ; mandag - onsdag, fredag kl. 10.00 - 15.00, torsdag kl. 10.00 - 19.00,
  • uke 34 - 36; mandag - onsdag, fredag kl. 10.00 - 16.00, torsdag kl. 10.00 - 19.00
  • lørdag 24. august kl. 10.00 - 15.00

Lørdag 31. august:

  • Melhustorget kjøpesenter, Melhus kl. 10.00 - 17.00
  • Coop Hølonda, Gåsbakken kl. 10.00 - 12.00
  • Coop Korsvegen, Korsveien kl. 13.00 - 15.00
  • Coop Lundamo kl. 10.00 - 16.00

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du i tillegg med valgkortet, sparer du tid!
Først går du til avlukket, deretter bretter du seddelen/ sedlene som anvist, og så går du til registrering. Stemmeseddelen vil der bli stemplet før du legger den i stemmeurna.

Institusjoner
I forkant av valgdagen arrangerer kommunene forhåndsstemming i helse- og omsorgssentrene og andre istitusjoner. I Melhus kommune er følgende tidspunkt avsatt. Mindre endringer kan forekomme.

 Flå eldresenter tirsdag 27. august kl. 09.00 - 11.00
 Horg helse- og omsorgssenter tirsdag 27. august kl. 12.00 - 14.00
 Hølonda helse- og omsorgssenter onsdag 28. august kl. 11.00 - 13.00
 Buen helse - og omsorgssenter torsdag 5. september kl. 12.00 - 14.00

 

Hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. Frist for å be om hjemmestemming er tirsdag 3. september. Du kan kontakte Melhus kommune på epostvalg@melhus.kommune.noeller telefon 72 85 80 00.

Godt valg!