Forhåndsstemming

Melhus kan du forhåndsstemme på Biblioteket i Melhus rådhus fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september:
mandag - onsdag, fredag kl. 10.00 - 16.00 
torsdag kl. 10.00 - 19.00


Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.
NB! Husk gyldig legitimasjon og ta gjerne med valgkortet!

Lørdag 2. september kan du forhåndsstemme på følgende kjøpesenter/butikker:

Melhustorget                            kl. 10.00 - 18.00
Coop Korsvegen                      kl. 13.00 - 16.00
Coop Hølonda (Gåsbakken)    kl. 10.00 - 12.00
Coop Lundamo                        kl. 10.00 - 16.00

Melhus kommune arrangerer forhåndsstemming på følgende institusjoner:

Buen omsorgssenter              tirsdag 5.9      kl. 12.30 - 15.00        
Hølonda helsehus                  onsdag 6.9     kl. 11.00 - 13.00
Flå eldresenter                       torsdag 7.9     kl. 09.00 - 11.00
Horg sykehjem                       torsdag 7.9     kl. 12.00 - 14.00

Hjemmestemming

Dersom du ikke kan komme til valglokalet på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg.
Valgstyret må ha søknaden i hende innen tirsdag 5. september.
Søknaden sendes: Valgstyret i Melhus kommune, Rådhuset, 7224 Melhus
eller på e-post til: valg@melhus.kommune.no
Telefonnummer: 72 85 80 00

Tidligstemme 

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august.
Stemmegivning skjer i Servicesenteret på Rådhuset, og det skal avtales med kommunen dersom man skal stemme i denne perioden.