Kontaktinformasjon:

Tlf: 72 85 82 40
Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etasje), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
E-post

I møte med foreldre jobber foreldreveileder sammen med helsesykepleier for å utforske barnets signaler og behov, når dette av ulike grunner oppleves som utfordrende. Foreldreveileder jobber i helsestasjonen 0- 5 år og er underlagt samme helselovgivning som vårt øvrige helsepersonell.

Arbeidet handler i stor grad om å kartlegge og gi veiledning rundt samspillet mellom foreldre og barn. De kan også gi veiledning til andre instanser rundt barnet, som for eksempel barnehagen. Da må samtykke innhentes fra foreldre.

Kurs og gruppetilbud

I tillegg til å arbeide med enkeltfamilier, tilbyr vi ulike kurs og gruppetilbud. For eksempel tilbyr vi foreldreforberedende kurs  samt intern undervisning og veiledning. 

Foreldreveileder er fast deltaker i drøftingsteam og i småbarnsteam for barnehagene. 

Tilbudet som vi gir til foreldre skal være lett tilgjengelig, og vi tilstreber kort ventetid.

Du trenger ikke henvisning for å komme i kontakt med foreldreveileder. De er lett tilgjengelig via helsesykepleier eller jordmor. Dette gjelder både for små og mer komplekse utfordringer, enten det omhandler barnets utvikling eller utøvelse av foreldrerollen.