Foreldrebetaling

Maksprisen for et ordinært heltidstilbud fastsettes av Stortinget. Priser for deltidsplasser fastsettes etter makspris. 

Betalingsbestemmelser for barnehagene i Melhus.

Les om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling.

Redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage

Du kan søke om økonomisk moderasjon på barnehagekontingenten.
Last ned Søknad om redusert foreldrebetaling barnahage.

NB! Fra juni 2019 må du søke om redusert foreldrebetaling via den digitale løsningen Vigilio barnehage. Kontakt din barnehage for mer informasjon.