Foreldrebetaling

Maksprisen for et ordinært heltidstilbud fastsettes av Stortinget. 

Priser for deltidsplasser fastsettes etter makspris. 

 

Gjeldende betalingsbestemmelser

Les mer om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling.

Redusert foreldrebetaling

Dere kan ha rett til lavere pris på barnehageplass

- Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekter.
- Har dere barn på to år eller eldre, kan dere også ha rett til gratis kjernetid.

Slik søker du: 

Du søker via foreldreportalen Vigilo. (Du må logge inn med BankID eller IDporten.) NB: Du må søke via web, ikke appen. 

Du kan søke gjennom hele barnehageåret. Søknaden må være levert innen 1. i den måneden dette skal gjelde fra. 

Vigilo har en hjelpeside, som steg-for-steg viser hvordan du søker. 

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider finner du ytterligere informasjon om foreldrebetaling for barnehageplass. 

Dokumentasjon:

Det er nødvendig å legge ved dokumentasjon på familiens inntekt. Det vil si siste skatteoppgjør. Dette må ligge ved før vi kan fatte vedtak om redusert foreldrebetaling. 

Redusert foreldrebetaling

Dersom dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere seks prosent av familiens årlige bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri).
Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten, og beløpet kan derfor variere.

Gratis kjernetid

Det gis 20 timer gratis kjernetid per uke for alle barn fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og fram til skolestart, dersom husholdningens inntekt er under kr. 615.590,-.