Tilbudet kalles «forebyggende hjemmebesøk», og er en del av prosjektet "Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv" (PDF). Flere av landets kommuner har allerede lang erfaring med denne måten å jobbe på, og vi ønsker nå å prøve det ut i Melhus. Tilbudet går ut til innbyggerne det året de fyller 78 år. Det er frivillig, gratis og tilbys de som ikke har et omfattende kommunalt tjenestetilbud fra før av. De aktuelle innbyggerne vil få et brev  i posten med detaljert informasjon og nærmere  avtale for samtalen. Er det noen som  ikke  ønsker samtalen hjemme hos seg, tilbys samtalen et annet sted.

Målet er at det skal være trygt og godt å bli eldre i Melhus. Det innebærer blant annet at man skal ha muligheten til å leve et aktivt og selvstendig liv, hvor man opplever at man mestrer hverdagen. Dette  bidrar til å fremme god helse og styrke den enkeltes ressurser. Det trenger ikke å være opplevde problemer med å mestre hverdagen, eller være helseproblemer for å takke ja til dette tilbudet. Den som gjennomfører samtalen har taushetsplikt. Utgangspunktet er hva som er viktig for den enkelte senior i dag, og hva som blir viktig i fremtiden. Hva må til for å ha et godt hverdagsliv og en god helse? De som takker ja til tilbudet vil få en mappe med nyttig, helsefremmende informasjon, kontaktpersoner, samt informasjon om aktiviteter i kommunen. I tillegg håper vi at dette blir en fin arena for å samle inn tips og tilbakemeldinger knyttet til helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Skal vi nå et felles mål om at våre eldre år i egen bolig skal bli trygge, gode, aktive og selvstendige, er vi avhengige av å samarbeide.
Vi håper derfor våre seniorer ser positivt på dette tilbudet, og velger å takke ja til en prat.

Spørsmål kan rettes til prosjektmedarbeider forebyggende hjemmebesøk:
Aina Næprud, spesialergoterapeut
Telefon 977 62 870
E-post