Dette er gjeldende fra 4. juni. Det generelle forbudet i skog og utmark gjelder fortsatt.

Forbudet var gitt med bakgrunn i stor brannfare på grunn av svært tørre forhold utendørs.

Illustrasjonsfoto: pixabay/Ylvers