Så langt har rundt 14.500 flyktninger fra Ukraina kommet til Norge. Nasjonale myndigheter jobber med registrering og kartlegging av flyktningene på ankomstsenter og asylmottak, og vil etter hvert begynne å fordele flere flyktninger ut til kommunene for bosetting.

Dimensjonerer tjenestene for flere flyktninger

Foreløpig har det ikke kommet mange til Melhus. Vi er kjent med at rundt ti personer fra Ukraina bor i Melhus per i dag. I tillegg har vi bosatt ca. ti personer fra andre land hittil i år.

Melhus kommune forventer å ta imot flere flyktninger i løpet av de kommende ukene.

Alle de kommunale tjenestene som blir berørt, dimensjonerer nå for økt mottak av flyktninger.

Fortsatt behov for boliger

I mars oppfordret vi privatpersoner som har bolig til utleie om å ta kontakt med oss. Vi er nå i ferd med å kartlegge de innkomne henvendelsene, og vi vil inngå kontrakter med eierne av boligene som er aktuelle.

Behovet for boliger til flyktninger er stort. Derfor hører vi gjerne fortsatt fra deg som har bolig til utleie.

Primært ønsker vi boliger som ligger i nærheten av skole, barnehage og nærbutikk, og med grei avstand til kollektivtilbud.  

Har du en bolig du tror kan være aktuell, send en e-post med informasjon om hva du kan tilby til Ståle Henninen.

Mange innbyggere vil bidra

Før påske samlet vi inn klær og utstyr til flyktninger, organisert gjennom Frivilligsentralen. Det kom inn mye, og inntil videre har vi tilstrekkelig. Det kan bli aktuelt senere med flere innsamlingsdager.

Mange har også meldt seg som frivillige i gruppa «Bistand til flyktninger» i appen NyBy. Vi ser gjerne at enda flere melder seg.

Du kan også ta kontakt med Frivilligsentralen på e-post eller på tlf. 90278305 hvis du ønsker å bidra.