NB: Disse folkemøtene ble avholdt våren 2022. 

Under folkemøtet vil prosjektleder og kommunalsjef Albert Verhagen presentere prosjektet så langt som det er kommet nå. Vi håper mange kommer, og ønsker spørsmål og innspill fra salen. Prosjektgruppa vil delta. 

Lundamo: 

  • Storstua, Lundamo barneskole 
  • Mandag 28. februar kl. 19.00

Hølonda: 

  • Hølonda samfunnshus, Eid skole
  • Tirsdag 1. mars kl. 19.00

Melhus: 

  • Amfisalen, Trøndertun folkehøgskole
  • Torsdag 3. mars kl. 19.00