Kontaktinformasjon:

Ansatte i helse- og skolehelsetjenesten
Telefon: 72 85 82 40
Besøksadresse: Melhus rådhus, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, inngang D, 2. etasje. 

Alle flyktningefamilier med små barn får besøk av helsesøster og en representant fra flyktningtjenesten kort tid etter at de er bosatt i Melhus kommune.

Øvrige tilbud:

  • Helseopplysning
  • Tuberkulosescreening
  • Legeundersøkelse
  • Kartlegge vaksinestatus/vaksinering
  • Kartleggingssamtaler
  • Mammagrupper
  • Bestilling av time til tannlege til alle barn
  • Arbeidsinnvandrere
  • BCG-vaksinering studenter