Målsettingen med områdeplanen er å skape et sentrum med fremtidig gode bo- og oppvekstmiljø, muligheter for rekreasjon og et godt kollektivtilbud. Sentrum skal fremstå mer helhetlig, med Gaula som en naturlig livsnerve.

Selv om planen ikke er politisk vedtatt, er det bevilget midler til å gjøre noen forbedringer i sentrum underveis i planarbeidet. Det vil si at innbyggerne allerede i løpet av 2018 vil merke noen små, men viktige endringer.
– De er basert på mange gode innspill fra innbyggerne og andre aktører underveis i planarbeidet, og det er positivt at vi allerede nå kan imøtekomme disse, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Følgende tiltak skal utføres i løpet av våren/sommeren 2018:

  • Forbedringer for gående mellom Buen og Coop – tilrettelegging for universell utforming frem mot fotgjengeroverganger
  • Blomster og ugressluking i sentrum
  • Flere sykkelstativ ved holdeplasser for buss, samt ved snarveger for skolebarn
  • Belysning på snarveg ved Gruva (Dette er ikke en del av det pågående belysningsprosjektet i sentrum)