Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine:

  • Alle over 65 år
  • 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • gravide i 2. eller 3. trimester

Gratis hos fastlegen og på apoteket

I Melhus kommune foregår nå vaksineringen hos fastlegene og på Apotek 1 ved Coop Extra i Melhus sentrum. Apoteket har både timebestilling og drop-in.

For vaksinering hos fastlege, ta kontakt med legekontoret der din fastlege holder til. Har du fastlege i en annen kommune, har de muligens et annet opplegg for vaksinering.

Barn i gruppa 12-17 år med alvorlig grunnsykdom kan ta vaksine på helsestasjonen om de ønsker. 

Vaksinen er gratis, både hos fastlegen og på apoteket.

Du kan ta oppfriskningsdosen tidligst fire måneder etter forrige vaksinedose.

Vaksine også om du har vært covid-syk

FHI anbefaler også dem som har gjennomgått covid-infeksjon om å ta oppfriskningsdosen.

Det må gå minst tre uker fra du ble frisk til du kan ta ny dose, men FHI anbefaler at du venter minst tre måneder.

Alle beboere på helseinstitusjonene i Melhus kommune har fått tilbud om oppfriskningsdose i sommer.