Kontaktinfo

Adresse: Lykkjvegen 23, 7234 Ler

Administrasjon: 72 85 87 20

Arbeidsrom lærere: 72 85 87 29

SFO: 48 04 05 60

E-post til Flå skole og barnehage: flaa.skole@melhus.kommune.no

Enhetsleder/rektor: Jon Morseth

Telefon: 72 85 87 21 / 93 44 58 71  

E-post til enhetsleder/rektor: jon.morseth@melhus.kommune.no

Andre telefonnummer

Styrer i barnehagen Øystein B. Hansen 72 85 87 22 / 94 89 25 15

Fagleder i barnehagen Inger Johanne Heggvik 72 85 87 22 / 41 28 66 40

SFO leder Line Hansen 48 04 05 60 / 45 22 63 57

Helsesykepleier Margrethe Løvseth 95 84 35 14

Driftsleder Knut Bjørnar Granheim 97 18 25 31

Om oppvekstsenteret

Flå skole og barnehage er et oppvekstsenter i Melhus kommune. Her jobber rundt 50 ansatte, hvorav 21 arbeider i barnehagen.

Barnehagen har i dag fem avdelinger med til sammen 70 barn, mens det går 141 elever fra 1. til 7.trinn. Omtrent 40 barn går på oppvekstsenterets SFO. 

Senterets sentrale beliggenhet er et naturlig midtpunkt i bygda Flå. Den har et svært godt opparbeidet uteområde med blant annet kunstgressbane, lekeapparater, ballbinge, bakker, sykkelbane, skøytebane, lavvo, grillhytte og gapahuk. 

Flå skole og barnehage ligger i umiddelbar nærhet til flotte naturområder som gir gode muligheter for læring og friluftsaktiviteter.

Flå skole og barnehage har hovedfokus på relasjoner mellom barn og voksne og samspillet mellom barn. Våre kjerneverdier er at voksne skal utøve omsorg og vise anerkjennende og utviklingsstøttende atferd. Dette er basert på at vi ønsker at barn skal utvikle empati, selvstendighet og robusthet.