Det skjedde på Melhus skysstasjon, og mange blide morgenfugler fikk litt ekstra energi før de gikk på bussen eller toget.

Det var ordfører Gunnar Krogstad og varaordfører Stine Estenstad som delte ut kaffe og boller som en takk til de som velger å reise kollektivt til jobb og skole. De reisende fikk også med seg et handlenett. I tillegg var Signy Ryther Overbye og Jan Hendrik Dahl, som jobber med miljø og klima i kommunen, med og delte ut kaffe og boller.

Vi deltar nå i Europeisk mobilitetsuke, og kaffe- og bolleutdelingen inngår i dette. Årets tema er «Velg rett reisemiks», som går på å kombinere flere mulige reisemåter for å gjøre transporten mest mulig miljøvennlig.

Se alle bildene i bildekarusellen nederst i artikkelen.

Åtte gode grunner til å ta sykkelen fatt.

Les mer om Europeisk mobilitetsuke her.