Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Trenger du hjelp til innlogging? Ta kontakt med din skole.