Besøksadresse:  Melhus rådhus, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, inngang D, 2. etasje.
Telefon: 72 85 82 40