Fagdagen arrangeres i Skjetleinvegen 114, Leinstrand, torsdag  23. august kl. 9.30-16.00.

Pris: 400 kr inkludert lunsj.

Program for fagdagen

9.30: Vafler og kaffe, vi starter innendørs

10.00: Intro til Jordlappen – 10 indikatorer for å sjekke jorda di

10.30: Grunnleggende om jord – foredrag og rulletest, v/Maud Grøtta, LNV

11.00: Jordliv og plantevekst – foredrag og lupepreparater av røtter, jord og småkryp,
ved Reidun Pommeresche, NORSØK.

12.00: Lunsj (ute etter lunsj)

12.45: Graver og ser på jordart, røtter, grynstruktur, pakka sjikt og jordliv

13.30: Ta Jordlappen: dere får grave og vurdere jord i eng, v/Reidun Pommeresche, NORSØK

15.00: Gjennomgang av medbrakte jordklumper med røtter

15.30: Oppsummering og aktuelle tiltak

Les mer om dagen og påmelding på Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag sine nettsider.

 

Illustrasjonsfoto: pixabay/StockSnap