Men de trenger flere som vil gjøre det samme. 

- Det er så viktig å inkludere ungdom. Det får en så stor betydning. Får vi én ungdom ut i arbeid, sparer vi samfunnet for rundt 20 millioner kroner, sier Ann Kristin Landsem. 

Frir til næringslivet

Landsem er markedsrådgiver ved NAV Melhus. Sammen med Ingunn Ødegård, som jobber i Ungdomsteamet i NAV Melhus, jobber hun aktivt med å få ungdom ut i jobb. Satsingen på å få ungdom tilbake i arbeidslivet har gitt gode resultater i alle tre kommunene. 

- Vi opplever stor velvilje blant arbeidsgivere i Melhus, forteller Ingunn Ødegård

Nylig holdt de frokostmøte for det lokale næringslivet sammen med NAV Arbeidslivssenter. Bedriftene som var til stede ga uttrykk for at det var godt å få et annet perspektiv. Det handler om samfunnsansvaret de har, og hvor stor rolle de kan spille i enkeltmenneskers liv. 

- Skal være enkelt

Første skritt er å ta inn noen i praksis. 

- Det skal være enkelt å ta inn folk, fordi vi tilrettelegger både praktisk og økonomisk, sier Landsem.

Går praksisen bra, er målet å få til en permanent løsning, hvor bedriften ansetter ungdommen. Det er her Ødegård og Landsem jobber med å få frem de mange tiltakene og hjelpen NAV kan bidra med for arbeidsgiverne. Det kan for eksempel være lønnstilskudd, hvor NAV kan dekke deler av lønna. Enten i en overgangsperiode, eller for å dekke opp deler av lønna dersom arbeidstakeren av ulike grunner ikke kan yte like stor effektivitet som andre. 

- Innstillingen er viktigst

Landsem forteller at næringslivet ofte forteller at det ikke nødvendigvis er de formelle kvalifikasjonene som er viktigst for at et ansettelsesforhold skal bli bra. 

- Viktigst for arbeidsgiverne er innstillingen, at man er villig til å lære og at man er sosial med kolleger, sier Landsem.

Erfaringen fra de som har valgt å gi ungdom sjansen, er gode. 

- Mange arbeidsgivere sier at det har en merverdi for hele bedriften. Ansatte får et litt annet fokus, de gir omsorg og støtte og får en ansvarsfølelse for den som blir tatt inn i bedriften, sier Ødegård.

NAV ønsker samarbeid med flere bedrifter, og håper flere vil ta kontakt med dem. Blir du nysgjerrig på dette, eller du har noen spørsmål: Ta direkte kontakt med Ann Kristin Landsem på 996 30 140.