Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte (Barnehageloven § 23).

Skjema fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, eller last det ned: Erklæring om barnets helse (PDF).