KORT FORTALT

Ring til oss hvis du er bekymret for et barn:

  • Alarmtelefon for barn og unge, 116111
  • Barnevernsvakta, 02800
    (Benyttes dersom du trenger bistand utenfor barnevernets åpningstid)
  • Sentralbordet, 72 85 82 01

Du kan være anonym når du ringer.

Alle som er bekymret for et barn eller en ungdom kan ta kontakt med barneverntjenesten. Foreldre, barn og ungdom kan også selv ta kontakt.

Bekymringsmelding

Hvis du vil melde fra om en bekymring til barnevernet bruker du skjemaet Melding til barnevernet.

Les mer om bekymringsmelding

Offentlige instanser har meldeplikt til barneverntjenesten og skal melde i fra skriftlig. Som fagperson har man i tillegg en selvstendig plikt til å melde fra til barneverntjenesten ved bekymring for barns omsorgssituasjon. Som offentlig ansatt har man ikke anledning til å melde anonymt. Offentlige instanser plikter også å gi forhåndsvarsling til foreldre om at det er sendt melding til barneverntjenesten. Unntaket for å informere foreldre om at det blir sendt bekymringsmelding er dersom det er bekymring for vold eller seksuelle overgrep.

Privatpersoner har anledning til å melde anonymt. Barneverntjenesten kan i en rettslig sammenheng bli pålagt å oppgi identiteten til melder dersom barneverntjenesten er kjent med denne. Det er derfor viktig at det ikke oppgis detaljer i meldingen som kan tilkjennegi identiteten verken for barneverntjenesten eller for foreldrene dersom det er behov for anonymitet. 

Både privatpersoner og offentlig meldere kan henvende seg til barneverntjenesten for å få råd og veiledning i forhold til en bekymring, eller for å drøfte den aktuelle situasjonen anonymt før en eventuell skriftlig melding sendes.