• Strever ditt barn faglig eller sosialt på skolen eller i barnehagen? 
  • Går dere som familie gjennom en tøff periode? 
  • Er du bekymret for en negativ utvikling hos ditt barn eller ungdom? 

Først: De som er tettest på barnet eller ungdommen

Ta kontakt med de som er nærmest barnet eller ungdommen i det daglige. For eksempel pedagogisk leder i avdelingen på barnehagen, eller kontaktlærer. Neste steg er styrer i barnehagen eller rektor på skolen. 

Ungdomsskolene har rådgivere som kan bidra. Ta kontakt med din skole.

Hver skole har også helsesykepleier. Du kan ta direkte med dem. Kontaktinformasjon finner du her.  

Strever familien økonomisk? NAV kan hjelpe, ikke vent med å ta kontakt!

Lokale tverrfaglige team: 

Dette er et treffpunkt for skolen eller barnehagen, med helsestasjon og PP-tjenesten. De skal møtes fast én gang per måned for å drøfte saker som gjelder barn og ungdom, både på individ- og systemnivå. Målet er å sikre at vi setter inn tidlig innsats og forebyggende tiltak, og at tjenesten samarbeider på tvers. Her kan du lese mandatet for lokale tverrfaglige team (PDF)

Dersom ditt barn eller ungdom skal diskuteres, er det ønskelig at også dere og eventuelt barnet/ungdommen deltar i møtet. Ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du har spørsmål. 

Drøftingsteam barn og unge: 

Saker som trenger enda mer drøfting, og bistand fra enda flere fagområder kan løftes opp til drøftingsteam barn og unge. Det er ønskelig at saken skal drøftes i lokale tverrfaglige team først, men de kan også meldes direkte inn. 

Også foreldre/foresatte kan melde inn egne saker til drøftingsteam barn og unge. Da bruker du skjemaet Drøftingsteam barn og unge

Se også mandatet for drøftingsteam barn og unge (PDF)

Mer informasjon: