Nå kan det søkes om kommunale midler til å rydde turstier i nærområdet. Skriv en søknad og fortell hvor stien er og hva dere ønsker å gjøre. Anslå kostnaden med arbeidet og husk grunneiers tillatelse. Søknaden sendes til postmottak@melhus.kommune.no. Skriv «Friluftsliv» i emnefeltet. Søknadsfrist er 20. juni 2018.

Har du spørsmål kan du kontakte Rita Eidsmo: rita.eidsmo@melhus.kommune.no,
telefon 72 85 81 76