• Barn som får plass, beholder denne inntil den blir sagt opp, eller ut 4. klasse. 
  • Hvis du vil redusere eller øke SFO-tilbudet til ditt barn, gjøres dette på Vigilo.
  • Ønsker du å avslutte SFO-tilbudet, gjøres også dette på Vigilo. Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. i hver måned (se vedtekter).

NB: Får du feilmelding ved oppsigelse?

En teknisk feil gjør at det per nå ikke er mulig å si opp plassen fra og med dagens dato.
Dette løser du slik: Velg en fremtidig dato (for eksempel i morgen) når du sender inn søknad om oppsigelse. Da vil det gå i orden. 
Vi jobber med å rette feilen.