Bilde fra Brekkåsen skole. Her syes det lue på symaskin. Foto: Brekkåsen skole

Samskaping eller samskapt læring er mer enn samarbeid. Elever og lærere er likeverdige partnere og skaper læringen sammen. Det er mindre av den tradisjonelle tavleundervisningen der læreren på forhånd har laget et opplegg alle skal følge. I stedet jobber elevene med hverandre og med læreren, og tar del i planleggingen, gjennomføringen og vurdering av det de skal og har lært.  

Temabasert 

Volden gir et eksempel på hvordan 7. trinn har brukt samskaping som metode:  

- Australia, for eksempel, har vært et tema dette skoleåret. Læreren har vært mer en igangsetter: «Hvordan vil dere jobbe med dette?» «Hva vet dere fra før?» «Hva har dere lyst å lære mer om?» Kanskje organiserer de klassen i grupper etter interesse? Elevene får være med og planlegge opplegget: Hvor lenge skal det vare? Hvilke fag skal være med i temaet?  Noen elever laget flott aboriginerkunst, og én laget et stort kart hvor de store byene og dyrelivet ble plassert. Andre laget veggavis. Noe kan være felles, noe kan være mer individuelt.  

Elevene får være med og planlegge opplegget og hvordan arbeidet til slutt skal presenteres eller hvordan elevene skal få testet kunnskapen de sitter igjen med.  

Erfaringene er gode.  

Bilde fra Brekkåsen skole. Her gjennomføres det et intervju av forfatter Axel Frønes. Foto: Brekkåsen skole

- Om å bli et helt menneske 

- Det handler om det overordnede, det å bli et helt menneske som skal delta i verden. Demokrati, folkehelse, livsmestring er overordnede tverrfaglige tema i læreplanen.. Vi lever i en tid der barna kanskje får bestemme vel mye. Ofte misforstår vi hva medvirkning er. Når medvirkning blir brukt riktig, blir samskaping noe som øker motivasjonen til elevene. Vi ser at vi får dem koblet på det vi holder på med. Interessen for temaet vi holder på med kan bli stor. Elevene blir selvgående, de finner ut av ting på egen hånd og opplever mer mestring. 

Om forskningen

Det er professor Erlend Dehlin og førsteamanuensis Mari-Ana Jones fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU som har tatt doktorgraden om elevmedvirkning og samskapt læring. Brekkåsen skole har vært en av tre skoler som har bidratt i dette forskningsarbeidet. Marit Volden synes det er spennende å delta i forskningsbasert utviklingsarbeid.  

- Det er artig når forskerne kan bekrefte at ting vi gjør fungerer og er bra. Det ble naturlig for oss å være med da vi ble spurt.  

Elevenes valg 

Brekkåsen skole har hatt fokus på elevenes valg, også før dette forskningsprosjektet.  

- Vi har i mange år hatt elevenes valg, der de får tre til fire dager hvor de selv får velge hva de skal gjøre. Elever med ulik alder blir satt sammen, etter interesse. Det har vært veldig populært med mat og helse, for eksempel. En annen gruppe har stått på skøyter på Korsvegen, andre har gått på ski. Slike dager innimellom, gjør at det blir lettere å komme seg gjennom litt mer teoritunge dager. Vi har gode resultater på elevundersøkelsene hvert år. Jeg er overbevist om at det handler om at vi tar elevene på alvor. Det er variasjon, det er hele tiden noe å glede seg til, sier rektoren.