Egenbetalingsregulativet for helse- og omsorgstjenestene er vedtatt i kommunestyret. 
Du finner det under priser og gebyrer.