Den blir stengt tirsdag 25. mai fra kl. 22 til 26. mai kl. 06 og fra onsdag 26. mai fra kl. 22 til 27. mai kl 06. Grunnen er graving i vegbanen. 

Omkjøring blir via Melhusvegen. 

Følg gjerne E6 Trøndelag-prosjektet på Nye Veiers sider. De har også en egen Facebook-side