Det er Landbruks- og matdepartementet som bevilger midler til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak som kommunene selv forvalter. Nytt av året er at åtte millioner av de totalt 84 millionene kronene i denne potten, skal gå til miljøtiltak. 

Du kan søke med dette skjemaet. Søknadsfrist er 10. november 2019. 

For skogeiere

Seks millioner forbeholdes skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i større grad enn det som normalt forventes av næringa. Dette tilskuddet kan kun gå til grunneier, eller skogeier.

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Ettersom det er kommunen som forvalter ordningen, skal det inngås en avtale mellom den eller de skogeierne som får tilslag på sin søknad, og kommunen. 

Det presiseres at dette ikke er en generell kompensasjonsordning for alle som har en såkalt Miljøregistrering i Skog-figur på sin eiendom. 

De siste to millionene kronene i potten skal fordeles på formål som friluftstiltak og andre tiltak som blant annet går på bevaring og ivaretakelse av kulturminne og, nøkkelbiotoper.

Du kan søke 

Les mer om tilskuddet her og her

Du kan søke med dette skjemaet. Søknadsfrist er 10. november 2019. 

Søknaden sender du per e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller per post til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus. Merk konvolutten med "Miljøtiltak i skog".

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/jplenio