Ved arbeid på eller ved kommunal veg, skal det søkes om gravemelding og arbeidsvarsling via Digweb. 
Vi gjør oppmerksom på at det skal foretas en risikovurdering som legges ved søknaden.

 

Logg inn og søk via Digweb

Last ned skjema for risikovurdering. Dette lastes opp i Digweb når det er ferdig utfylt.

 

Søker plikter å sette seg inn i retningslinjer for graving i offentlig veg i Melhus kommune.

Behandlingstid: ca. 3 uker.
Spørsmål kan rettes til gravemelding@melhus.kommune.no eller telefon 72 85 80 00.