Faste helseundersøkelser 0-5 år

 • Hjemmebesøk til nyfødte. Her veier vi babyen og måler hodeomkretsen. Dette skal skje innen 7-10 dager etter hjemkomst
 • 6-ukers kontroll hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine mot rotavirussykdom
 • 3-måneders kontroll hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot rotavirussykdom, difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, haemophilus influenzae- type B- og hepatitt B- infeksjon (DTP- IPV-Hib- Hep B)
 • 4-måneders gruppe hos helsesykepleier
 • 5-måneders kontroll hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot å se over- DTP- IPV-Hib-Hep B og PKV
 • 6-måneders kontroll hos helsesykepleier og lege
 • 8-måneders kontroll hos helsesykepleier
 • 10-måneders kontroll hos helsesykepleier
 • 12-måneders kontroll hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine mot – se mndr (DTP- IPV-Hib- Hep B og PKV)
 • 15-måneders kontroll hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma
 • 18-måneders kontroll hos helsesykepleier
 • 2-års kontroll hos helsesykepleier og lege
 • 4-års undersøkelse hos helsesykepleier

Landsgruppen av helsesykepleiere har laget en film og et veiledningshefte som heter "I trygge hender". Materialet skal gi god informasjon både til fagpersonell og foreldre, og målet er å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn. 

Her kan du lese om dette prosjektet, og se filmen

Tannhelse hos barnet

Her kan du se en film om god tannhelse for barnet. Filmen er på flere ulike språk. 

Søvn hos spedbarn

Helsenorge har søvn og søvnproblemer som et eget tema. 

Her kan du lese om søvn hos spedbarn

Hvordan du ammer ditt barn

Helsedirektoratet har laget en brosjyre: "Hvordan du ammer ditt barn"

De har også en egen temaside om amming

Mat og måltider for spedbarn

Helsedirektoratet har laget en brosjyre: "Mat og måltider for spedbarn". 

De har også en egen temaside om spedbarnsernæring

Vitamin D-dråper

Helsedirektoratet har laget en brosjyre om vitamin D-dråper