Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Nå ligger konsekvensutredning med Nye Veiers anbefaling om hvilken trasé som bør bygges ute på høring. Basert på funnene i KU har Nye Veier kommet med en anbefaling om å gå videre med alternativskombinasjonen 1.2B+2.1. 

Hvor finner du konsekvensutredningen og de ulike alternativene?

Konsekvensutredningen finner du på nettsidene til Nye Veier her. Her finner du en samlerapport for konsekvensutredningen, samt en kortversjon i tillegg til delutredninger. På medvirkningsportalen kan du se alle traséalternativene og gi innspill. 

Du kan også lese mer om prosjektet her.

Komme med innspill:
 

Fristen for innspill er 29.05.2022.

Folkemøte og åpne kontordager
I forbindelse med høring av konsekvensutredningen vil det blir gjennomført folkemøte og åpne kontordager. På folkemøtet vil Nye Veier presentere konklusjonene fra KU, forklare bakgrunnen for traséanbefalingen og si noe om prosessen videre. Dette blir et fysisk møte, men man kan også se det digitalt.

I etterkant av folkemøtet blir det holdt to åpne kontordager på rådhuset, der man kan snakke om konkrete saker og spørsmål som kun angår den enkelte. Her må man bestille møtetid på forhånd. Dette gjøres direkte til Nye Veier, se informasjon lengre ned.

Folkemøte
Tid: 
11.mai 2022 kl. 18.00 - 21.00.
Sted: Kultursalen i Melhus Rådhus eller via streaming.

For å følge møtet digitalt, benytt denne linken: https://vimeo.com/event/2100122 
Det er mulig å stille spørsmål digitalt.

Åpen kontordag
Tid: 12 og 13.mai kl. 08.00 - 16.00
Sted: Melhus rådhus.
Bestill møtetid ved å kontakte Nye Veier v/Siri Hegre
E-post: siri.hegre@nyeveier.no 
Telefon: 993 57 353