Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte, på vegne av barn og unge i lavinntektsfamilier. Et eksempel kan være et idrettslag som søker om støtte på vegne av ett eller flere barn i sin krets, slik at de barna kan være med på idrett til tross for trang økonomi.

Målet med denne ordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og unge som er berørt av utfordringer knyttet til fattigdom. 

Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som administrerer denne ordningen, som er en nasjonal tilskuddsordning som skal bidra til å inkludere barn i lavinntektsfamilier.

Tidligere het denne ordningen nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. 

Frist for å søke om tilskudd er 26. november. Du søker her

Her kan du lese mer om ordningen på Bufdir sine sider.