Fra desember 2018 har myndighet for følgende lover og forskrifter blitt delegert fra Melhus til Trondheim og miljøsjefen:

  • Lov om folkehelse kapittel 3, om miljørettet helsevern med unntak for myndighet til å delegere til interkommunalt selskap.
  • Forskrift om miljørettet helsevern
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
  • Forskrift om skadedyrbekjempelse
  • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
  • Forskrift om strålevern og bruk av stråling § 60 Tilsyn, tredje ledd, jf. lov om strålevern og bruk av stråling § 18, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov
  • Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Trondheim kommune er ansvarlig for all saksbehandling og tilhørende administrasjon. Les om det her
Henvendelser rundt temaet rettes til Miljøenheten, Trondheim kommune, tlf. 72 54 25 50, e-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Mer informasjon

Se hjemmesidene til Miljøenheten i Trondheim om Miljørettet helsevern og forurensning
Her finner du oversikt over hva Miljøenheten i Trondheim jobber med, og hvilke områder dette er aktuelt for