Gjennom delegeringsvedtak til andre folkevalgte organer og rådmannen, bestemmer kommunestyret oppgave‐ og myndighetsfordelingen mellom folkevalgte organer og rådmannen. 

Her finner du reglement for delegering.