Tirsdager fra 5. september 2023 åpner vi tilbudet om åpen barnehage i Rosmælen barnehage, avdeling Sorenskrivergården. 

Dette er et pedagogisk tilbud til alle barn bosatt i Melhus kommune, i følge med foreldre/foresatte. Det er et gratis tilbud for alle, men passer best for barn i alderen 1-3 år.

Åpen barnehage er et sted hvor barna kan leke i trygge og stimulerende omgivelser. Dette er også en fin mulighet for å bli kjent med andre småbarnsfamilier, og et sted hvor foreldre får muligheten til å utveksle erfaringer med hverandre.

Den åpne barnehagen drives av en pedagog og har tilhold i småbarnsavdelingen på Sorenskrivergåren i Rosmælen barnehage. Vi har åpent hver tirsdag fra kl. 9 til 1430.

Dagen deles i to økter: 

  • Økt 1: Kl. 9-11.30
  • Økt 2: Kl. 12.30-14.30

Ta med egen matpakke og drikke.

Har du spørsmål kan du ringe oss på mobilnummer 954 48 950.