• Tirsdager kl. 9-15
 • Småbarnsavdelingen i Sorenskrivergården, Rosmælen barnehage 
 • Tilbudet drives av en pedagog 

Første dag med åpenbarnehage for høsten 2023 er 5. september.

Om åpen barnehage:

Dette er et pedagogisk tilbud til alle barn som bor i Melhus kommune, i følge med foreldre/foresatte. Tilbudet er gratis og for alle, men passer best for barn i alderen 1-3 år. 

Åpen barnehage er et sted hvor barna kan leke i trygge og stimulerende omgivelser. Dette er også en fin mulighet for å bli kjent med andre småbarnsfamilier, og et sted hvor foreldre får muligheten til å utveksle erfaringer med hverandre.

Plan for dagen: 

Dagen deles i to, med tilbud for to puljer. 

 • Pulje 1 (kl. 9-11.30)
  • 9-10.30: Lek/aktivitet
  • 10.30-11: Lunsj
  • 11-11.30: Lek og avslutning 
 • Pulje 2 (kl. 12.30-15) 
  • 12.30-13.30: Lek/aktivitet
  • 13.30-14: Ettermiddagsmat 
  • 14-15: Lek/aktivitet

Mer informasjon: 

Ta med egen matpakke og drikke. 

Har du spørsmål? Ring oss på telefon 971 18 766