Som ordfører skal jeg ikke mene noe om hvilket parti du bør stemme på. Men ikke la andre bestemme for deg.

Det er nemlig sånn at mange som gir slipp på muligheten til å påvirke hvem som skal representere dem. Ved stortingsvalg i Norge får «sofapartiet» en oppslutning på mellom 20 og 25 prosent. Med andre ord: det er nesten en million stemmeberettigede som sitter hjemme. Sofapartiet er dermed et av landets største partier, men de har absolutt ingen innflytelse på samfunnsutviklingen.

Det er nok sånn at de fleste av hjemmesitterne også har en mening om hvordan samfunnet bør styres. Men om de ikke stemmer, har de gitt avkall på sin mulighet til å påvirke. Og om hjemmesittingen er en protest mot et eller annet, vil jo effekten kun være negativ for det partiet de er mest enig med. (Men, for all del – i et demokrati er det jo lov å være uenig med alle også….)

Jeg vil sterkt oppfordre alle til å bruke stemmeretten. Det er nå du har muligheten til å påvirke hvilken retning Norge skal gå; etter valgdagen 11. september er det for sent. Det kan godt tenkes at nettopp DIN stemme er avgjørende.

Bruk stemmeretten!

 

Gunnar Krogstad,
ordfører