Slik kan du søke tjenesten:

Du kan søke muntlig eller skriftlig hos forvaltningskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg.

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 72 85 80 85
E-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no