Melhus kommune, ved Bygg og eiendom og LOTA (læring og tilrettelagt arbeid), har opprettet en bolig og bosettingsgruppe for flyktninger. Hovedmålet for gruppa er å ta ansvar for bosettingsprosessen og anskaffe flere boliger på det private boligmarkedet. I tillegg er det mange ankomne personer som får innvilget familiegjenforening, slik at behovet for leiligheter med flere soverom er økende.

For å lykkes er det avgjørende at man klarer å fremskaffe utleieboliger på det private markedet. Kommunen ønsker derfor å komme i dialog med de som har utleieleiligheter og de som vurderer å leie ut. Om standarden pr. visning ikke er tilfredsstillende til dette formålet, kan kommunen være med å se på en oppgradering/tilrettelegging. Kommunen vil være aktiv overfor private utleiere med tanke på å klargjøre boliger for bosetting, ta ansvar for husleieavtaler, samt oppfølging innenfor bolig og leieforhold. Flyktningene som eventuelt blir leietakere vil blant annet få bo-veiledning og innføring i tema som bolig, plikter og ansvar, og de vil bli fulgt opp så lenge dette er et behov.

Kommunen kan tilby forutsigbare leieforhold, tett kontakt med utleier og leietaker, samt håndverkere som kan bidra i boligen ved behov. Det er ønskelig med nærhet til barnehage og skole, samt tilgang til god offentlig kommunikasjon til/fra Trondheim, buss og/eller tog.

Har du en utleiebolig og ønsker å høre mer om bosetting av flyktninger? Ta kontakt med oss!
 

Adresse:

Bolig og bosettingsgruppa, Bygg og eiendom

Kontaktpersoner:

Bjørn Tuflåt, telefon: 909 97 802, e-post
Tor Ingar S Verstad, telefon: 970 47 668, e-post