Moesgrinda

Moesgrinda 3 er lokalisert på Lundamo og gir botilbud til 3 personer. 
Telefon til Moesgrinda 3: 954 13 317

Moesgrinda 5 er lokalisert på Lundamo og gir botilbud til 5 personer.
Telefon til Moesgrinda 5: 977 38 073

Enhetsleder: Olaug Volden
Telefon: 72 85 85 29 / 950 34 716
E-post 

Postadresse:

Lamovegen 3-13, 7232 Lundamo

Skrivarbakken

Lokalisert på Kvål og gir botilbud til 4 personer.

Kontaktinfo:

Enhetsleder: Kirsten Vikan
Telefon: 72 85 26 10 / 958 18 503
E-post

Postadresse:

Skrivarbakken 1, 7228 Kvål

Sørtun

Lokalisert i Idrettsvegen 9 og gir tjeneste til 5 personer.

Kontaktinfo:

Telefon 72 85 85 85

Enhetsleder: Bram van de Paal
Telefon: 72 85 85 85 / 941 56 491
E-post
 

Postadresse:

Idrettsvegen 9, 7224 Melhus

Idrettsveien bofellesskap

Lokalisert i Lenalia.

Kontaktinfo:

Enhetsleder: Marit Leer Øyaas
Telefon: 72 85 84 80 / 926 55 229
E-post 

Postadresse:

Lenavegen 37, 7224 Melhus

Martin Tranmæls veg

Lokalisert på Melhus og gir botilbud til 8 personer.

Kontaktinfo: 

Telefon: 456 30 501
Enhetsleder: Mari Lindgjerdet
E-post

Postadresse:

Martin Tranmæls veg 53, 7224 Melhus

Rådhusvegen 11-25

Lokalisert på Melhus og gir botilbud til 8 personer.

Kontaktinfo:

Enhetsleder: Torgeir Bolme
Telefon: 72 85 85 21 / 970 83 200
E-post

Postadresse:

Rådhusvegen 11-25, 7224 Melhus

Melhus avlastningsbolig, Lenavegen 3

Lokalisert på Melhus og gir tilbud om avlastning til familier med hjemmeboende barn, primært med utviklingshemming.

Kontaktinfo:

Enhetsleder: May Synnøve Storvold
Telefon: 72 85 85 16 / 473 40 162
E-post

Postadresse:

Lenavegen 3, 7224 Melhus

Lenavegen 1

Bolig for mennesker med syn- og hørselshemmniger, 4 beboere.

Kontaktinfo:

Enhetsleder: Inger Lise Brevik
Telefon: 72 85 85 34 / 958 89 831
E-post

Postadresse:

Lenavegen 1, 7224 Melhus

Lensmannsgården

Botilbud til 5 personer.

Besøksadresse: 

Melhusvegen 435

Kontaktinfo:

Enhetsleder: Duy Dat Nguyen
Telefon: 72 85 85 80 / 905 04 185
E-post

Flå eldresenter

Flå eldresenter er omsorgsboliger, og er organisert under hjemmebaserte tjenester ved Horg helse- og omsorgssenter. 

Telefon: 72 85 19 10
Besøksadresse: Lykkjvegen 8, 7234 Ler
Postadresse

Avdelingsleder: Siri Busklein
E-post