Det er oppmøte utenfor rådhuset hver onsdag kl. 12.00. Turene legges til nærmiljøet. 

Formålet med tilbudet er å skape en uformell møteplass og motivere til aktivitet. 
Du kan delta uansett hvor du er i sykdomsforløpet, og selvsagt om du er kreftfri og ferdig med behandling.

For detaljert informasjon fra uke til uke; følg Kreftkoordinator i Melhus kommune på Facebook.

VELKOMMEN!