Vannet er også reservevannkilde for Trondheim kommune, samt at den forsyner de vestlige bydelene i Trondheim med vann. Samtidig er Jonsvatnet reservevannkilden til Melhus gjennom prosjektet MeTro Vann. 

Benna har høy vannkvalitet. Trondheim kommune eier vannverket og står ansvarlig for å sikre mot forurensing av kilden fra områder i nærheten. Les mer om Benna som hovedvannskilde på trondheim.kommune.no

Begge kommunene har ansvar for å redusere og forhindre forurensning av vannkilden. Aktivitet i nedbørsfeltet skal begrenses. 

Ved forurensning eller fare for forurensning ber vi deg ta kontakt:

Melhus kommune: 478 02 222
Trondheim kommune: 911 12 316 

Klausuleringsbestemmelsene for Benna (PDF) beskriver hvordan også vi som innbyggere skal forholde oss til hovedvannkilden. Informasjon om hvordan klausuleringsbestemmelsene og Melhus sine hensynsoner benyttes beskrives i "Veileder for behandling av saker i nedbørfeltet til Benna (PDF)".