Fysioterapeutene har laget en kort presentasjon av den motoriske utviklingen til babyen, og hvordan du som forelder på en best mulig måte kan følge opp og støtte ditt barn.
Under finner du også kunnskapsbaserte og nyttige informasjonsbrosjyrer for babyer og yngre barn.

Barns føtter (PDF)

Skull Asymmetry and Side Preference (PDF) 

Barselgruppe - råd fra fysioterapeut (PDF)

Barselgruppe - råd fra fysioterapeut (Youtube-film) 

Les gjerne også disse brosjyrene: 

Barselbrosjyre (PDF), Ergo- og fysioterapitjenesten i Melhus kommune

Barnets første leveår (PDF), Norsk fysioterapiforbund

Skjevt hode og favorittside (PDF), Norsk fysioterapiforbund

Bekkenbunnen (PDF), Norsk fysioterapiforbunds faggruppe for kvinnehelse

Bekkenleddsmerter (PDF), Norsk fysioterapiforbund