Vanligvis holder fysioterapeutene i Melhus kommune et barseltreff når babyen er rundt fire uker. På grunn av koronaviruset kan ikke disse treffene gjennomføres. Derfor har de funnet en løsning, og laget en presentasjon av den motoriske utviklingen til babyen, og hvordan du som forelder på en best mulig måte kan følge opp og støtte ditt barn. 

Les den: Barselgruppe - råd fra fysioterapeut (PDF)

Se filmen: Barselgruppe - råd fra fysioterapeut (Youtube-film) 

Les gjerne også disse brosjyrene: 

Barselbrosjyre (PDF), Ergo- og fysioterapitjenesten i Melhus kommune

Barnets første leveår (PDF), Norsk fysioterapiforbund

Skjevt hode og favorittside (PDF), Norsk fysioterapiforbund

Bekkenbunnen (PDF), Norsk fysioterapiforbunds faggruppe for kvinnehelse

Bekkenleddsmerter (PDF), Norsk fysioterapiforbund