Informasjonsmøtet blir holdt i Ler Putballpark. Prosjektledelsen og entreprenør vil være til stede. Bane Nor vil fortelle kort om prosjektet og planen for kommende arbeid. Anleggsperioden i påsken vil få spesiell oppmerksomhet. Da starter arbeidet for fullt, og det vil være noen begrensinger for publikum i området rundt stasjonen.

Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.

Les mer om Ler kryssingsspor på Bane NOR sine hjemmesider.