--- - ---

KORT FORTALT

  • Kommunen har driftsavtale med åtte privatpraktiserende fysioterapeuter.
  • Du tar direkte kontakt med fysioterapeutene for å bestille time.
  • Du betaler en egenandel for fysioterapi. Dette inngår i frikort for helsetjenester, og rapporteres til Helfo. Se mer informasjon om egenandeler på helsenorge.no.

--- - ---

Hvem kan få hjelp?

Du som trenger fysikalsk behandling, og som er i stand til å komme deg til fysioterapeut på et institutt.

Hvordan få behandling av avtalefysioterapeut?

Du tar direkte kontakt for å bestille time. De fleste fysioterapeutene med driftsavtale finner du på Melhus fysioterapiklinikk.

Hvis du har behov for fysioterapeut med kompetanse på lymfødem-behandling, tar du kontakt med Gunn Tove Stai Eidsmo, telefon 958 70514. Hun holder til på Buen helse og omsorgssenter.

Må du betale behandlingen selv?

Du betaler en offentlig fastsatt egenandel på behandlingene hos en avtalefysioterapeut, til du har opptjent rett til frikort. Du trenger ikke lenger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for å få dekket deler av behandlingen.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade må ikke betale for behandling hos fysioterapeut.

Se helsenorge.no for mer informasjon om egenandel.

Ved Melhus fysioterapiklinikk kan du også få behandling hos helprivate fysioterapeuter. Dersom du går til behandling hos en helprivat fysioterapeut, dekker du hele behandlingen selv. Dette vil du få informasjon om når du tar kontakt.

Jeg trenger hjelp fra fysioterapeut, men kommer meg ikke til et institutt

Hvis du kan forflytte deg ut av hjemmet, men av ulike årsaker har vansker med å komme deg til fysioterapeut (for eksempel med bil eller rutegående transport), kan du ha rett på tilrettelagt transport. Avtalefysioterapeuten du kontakter vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på pasientreiser.no.

Må du ha fysioterapi i hjemmet eller du har sammensatte behov, send søknad og helse- og omsorgstjenester til helse- og velferdskontoret.