Nå er det på tide å lese av vannmåleren din. Frist for innrapportering er 21.desember 2018.

Registrer din vannmåleravlesning her!

 

Bakgrunn

Hvert år sender kommunen ut et avlesningskort (post, e-post eller SMS) til alle som har vannmåler, slik at man kan innrapportere årets forbruk. Unntaket er de husstandene som har montert Kamstrups elektroniske vannmåler. Her er det ikke behov for manuell innrapportering. Dersom du har fått montert ny måler, men opplever å få avlesningskort for den gamle, ta kontakt med oss slik at vi kan sjekke om vannmålermelding fra rørlegger er mottatt. 
Usikker på om du har elektronisk vannmåler? Her finner du bilde.

Er det andre ting du lurer på, kan du ta en titt på ofte stilte spørsmål om vannmåler.

Vannmålere som ikke blir avlest og innrapportert innen fristen kan bli kontrollert av Melhus kommune. Gebyr for kontroll er i følge forskriften på 550 kroner.
Se gebyrregulativ for teknisk drift for gebyrenes størrelse.

Ta kontakt dersom det er mistanke om feil med vannmåleren, eller du opplever at måleren står stille.

Mottar vi ikke avlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på grunnlag av forrige års forbruk.

Hvordan sender jeg inn vannmåleravlesning?

Du kan melde inn via våre nettsider: VANNMÅLERAVLESNING
Husk at det kun er tallene foran komma som skal rapporteres. Kontroller også at målernummeret ditt stemmer med nummeret som er preget i selve måleren.

Du kan også sende inn avlesningen din på følgende måter:

  • Bruk av QR-kodeleseren på mobiltelefonen. Se informasjon på avlesningskortet du mottar i posten.
  • Ring gratis til 21 95 29 52 og følg anvisningen.
  • Innsending via post. Benytt svarslipp på mottatte brev.

Jeg har montert Kamstrups elektroniske vannmåler. Må jeg lese av måleren min?

Nei. Har du montert elektronisk vannmåler har kommunen allerede lest av måleren din, og du trenger ikke foreta deg noe. Du bør likevel følge med på vannmåleren din, og gjerne notere månedlig/årlig forbruk.

Gebyr for manglende innrapportering

Dersom du ikke leverer vannmåleravlesning innen svarfristen blir du belastet et purregebyr. 
Dersom det må utføres kontroll av vannmåleren på grunn av manglende avlesning, vil det tilkomme kontrollgebyr.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor må jeg lese av måleren?
Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Hvor står måleren?
Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i nærheten av varmtvannsberederen

Hvordan lese av måleren?
Begynn avlesningen fra venstre. Ta med alle tall i telleverket på sort eller hvit bakgrunn. En del målere har røde tall eller hvite tall på rød bakgrunn. Dette betyr at måleren teller liter, og det faktureres ikke. Vanligste feilen mange gjør, er å overse nullene først i telleverket, og heller “fylle på” med tall fra det som er merket rødt i telleverket. Dette vil gi et for høyt forbruk, og hvis vi ikke oppdager feilen i våre kontroller, får man en for stor regning på vannforbruket.

Skal nuller og desimaler registreres ved måleravlesning?
Start avlesningen fra venstre mot høyre. Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?
Leser du ikke av måleren din vil kommunen mangle måleravlesingsdata. I slike tilfeller har vi rett til å fastsette forbruket skjønnsmessig, og sende faktura på bakgrunn av dette.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?
Les av før du reiser bort eller når du kommer tilbake. På den måten får kommunen mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura.
Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Kan jeg utsette svarfristen?
Nei, vi er avhengig av at du avleser innenfor den fristen som er satt. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at ikke fakturaproduksjon og utsendelse forsinkes.

Jeg har tastet feil måleravlesning. Hva gjør jeg nå?
Har du tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.