Avlastningstilbud kan gis ved at personen det ytes omsorg for, får et tidsbegrenset botilbud ved en av kommunens institusjoner. Avlastning kan også gis som privat avlastning eller ved hjelp i hjemmet.

Familier med funksjonshemmede barn under 18 år, kan søke privat avlastning hos ledende helsesøster.  
Familier som allerede har et tilbud i avlastningsboligen, henvender seg til Bo og Avlastning ved behov for privat avlastning i tillegg til eksisterende tilbud.

Familier / personer med omsorg for funksjonshemmede over 18 år som søker privat avlastning, henvender seg til virksomheten Bo og Avlastning.

Søknadsskjema for avlastning finner du her.

Kontakt

Forvaltningskontoret for helse og omsorg, tlf: 72 85 80 85, e-post: forvaltningskontoret@melhus.kommune.no
Bo og Avlastning, tlf.72 85 84 00
Helsesøstertjenesten, tlf. 72 85 82 40