Avlastningstilbud kan gis ved at personen det ytes omsorg for, får et tidsbegrenset botilbud ved en av kommunens institusjoner. Avlastning kan også gis som privat avlastning eller ved hjelp i hjemmet.

Familier med funksjonshemmede barn under 18 år, kan søke privat avlastning hos ledende helsesøster.  
Familier som allerede har et tilbud i avlastningsboligen, henvender seg til Bo og Avlastning ved behov for privat avlastning i tillegg til eksisterende tilbud.

Familier / personer med omsorg for funksjonshemmede over 18 år som søker privat avlastning, henvender seg til virksomheten Bo og Avlastning.

Søknadsskjema for avlastning finner du her.

Kontakt

Helse- og velferdskontoret, tlf. 72 85 80 85, e-post: forvaltningskontoret@melhus.kommune.no

Bo og Avlastning, tlf.72 85 84 00

Helsesøstertjenesten, tlf. 72 85 82 40